Program konferencji „Odebrana niewinność” – seksualizacja kobiet i dziewcząt w mediach i reklamie – przyczyny, skutki, możliwe scenariusze”, Sejm RP, 19 marca 2013

 

8.00 – 9.00
Rejestracja uczestników
(Uwaga! Uprzejmie prosimy o wcześniejsze przybycie na konferencję. Ze względów bezpieczeństwa każda osoba wchodząca do Sejmu RP poddana jest szczegółowej kontroli przez Straż Marszałkowską)

9.30  10.00
Otwarcie konferencji
, Przywitanie gości przez Rzecznik Praw Obywatelskich, Panią Prof. Irenę Lipowicz
Przywitanie gości przez Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Pana Posła Sławomira Piechotę

10.00 – 11.00
Seksualizacja kobiet i dziewcząt w świetle badań
– przedstawienie wyników raportu Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego – prof. Eileen Zurbriggen, przewodnicząca Grupy Roboczej APA zajmującej się seksualizacją dziewcząt
i współautorka raportu, Uniwersytet Kalifornijski, USA

11.00 – 11.45
Wpływ seksualizacji na funkcjonowanie rodziny
– przedstawienie wyników raportu „Letting children be children” („Pozwolić dzieciom być dziećmi”) przygotowanego na zlecenie rządu Wielkiej Brytanii – Pan Reg Bailey, autor raportu, Wielka Brytania

11.45 – 12.25
Problem seksualizacji dziewcząt i kobiet w polskich mediach i reklamie
Pan Rafał Porzeziński,  Stowarzyszenia Twoja Sprawa

12.25 – 12.50
Przerwa na kawę
(w przerwie konferencja prasowa)

12.50 – 13.20
Seksualizacja w kontekście profilaktyki problemów polskiej młodzieży
– wyniki badań i dobre praktyki – dr Szymon Grzelak, Prezes Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej

13.20 – 14.50
Dyskusja panelowa:
„ Seksualizacja w Polsce – możliwe scenariusze. Jak promować odpowiedzialny biznes, odpowiedzialne media, odpowiedzialną reklamę?"

Pani Mirella Panek- OwsiańskaPrezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu,
Pani Katarzyna Wilkołaska-Żuromska – biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Pan Reg Bailey, autor projektu „Letting children be children”
Pan Konrad Drozdowski – Dyrektor Generalny Rady Reklamy,
Pan Rafał Porzeziński – Stowarzyszenia Twoja Sprawa

14.50 – 15.00
Podsumowanie konferencji