Konferencja odbyła się 19 marca 2013 roku. Dziękujemy wszystkim osobom, który wzięły w niej udział.
Materiały, treści raportów oraz nagrania głównych prelekcji, dostępne są na stronie  http://www.twojasprawa.org.pl/slide-view/materialy-z-konferencji/

Cel konferencji

Cel konferencji

Nadrzędnym celem konferencji, którą przygotowujemy w Sejmie Rzeczpospolitej, jest rozpoczęcie debaty i – mamy nadzieję – sprowokowanie do jak najszybszych i skutecznych działań zapobiegających postępującej gwałtownie seksualizacji dziewcząt i kobiet w mediach i reklamie. Seksualizacja to – ogólnie rzecz biorąc – proces, w wyniku którego wartościowanie drugiej osoby oraz samego/samej siebie jest dokonywane głównie z punktu widzenia atrakcyjności seksualnej. Seksualizacja sprzyja uprzedmiotowieniu człowieka, a szczególnie dziewcząt. Podmiotem seksualizacji mogą stać się wszyscy – zarówno dziewczęta, jak i chłopcy, kobiety i mężczyźni. Jednak to dziewczęta i młode kobiety są najbardziej narażone na to zjawisko. Współczesne otoczenie – w tym środowisko rówieśnicze, media i reklama – zachęca je bowiem niemal nieustannie do bycia „seksowną”. W skutek tego procesu, dzieciństwo jest odzierane ze swej niewinności. Specjaliści alarmują, że przekłada się to na spadek ambicji, zaburza samoocenę, wpływa na relacje z rówieśnikami, na postrzeganie siebie na polu zawodowym, jak również przeszkadza w tworzeniu dojrzałych relacji przez dziewczęta. Zjawisko to ma się coraz lepiej  w mediach, zwłaszcza elektronicznych - a z tych najchętniej korzystają młodzi ludzie. Aby pozyskiwać reklamodawców coraz mocniej rozwijają swoje działy plotkarskie, które z upodobaniem analizują każdy szczegół wyglądu swoich bohaterek. Seksualizacja rozkwita w reklamie, której autorzy wykorzystują skąpo ubrane modelki do reklam produktów z każdej branży.  Jednocześnie świat medialno-reklamowy coraz intensywniej promuje kobiety, które ze swojego ciała uczyniły dochodowy towar.

Publikacja raportów, kluczowi prelegenci

Podczas konferencji chcemy skorzystać z wiedzy i doświadczenia innych krajów, które od kilku lat zajmują się analizą przyczyn i skutków seksualizacji kultury. Zaproszenie na konferencję przyjęła prof. Eileen Zurbriggen (USA), światowej sławy specjalistka, która jako jedna z pierwszych zainicjowała badania tego problemu. Jest autorką wielu naukowych opracowań, a także przewodniczyła zespołowi badaczy z ramienia Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego (APA) opracowującego raport dotyczący seksualizacji dziewcząt i kobiet. W raporcie znalazły się analizy oraz podsumowanie setek badań (w tym badań klinicznych) prowadzonych przez wielu naukowców na przestrzeni kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat. Definicja seksualizacji opracowana w tym raporcie oraz podstawowe wnioski opisujące jej szkodliwy wpływ na rozwój psychofizyczny zarówno dziewcząt, jak i chłopców, stały się punktem wyjścia dla innych badaczy z różnych krajów podejmujących ten temat. Wśród zaproszonych prelegentów będzie również Pan Reg Bailey, twórca raportu opracowanego na zlecenie Ministerstwa Edukacji rządu Wielkiej Brytanii. Ten dokument przedstawia problem seksualizacji z punktu widzenia rodziny oraz zagrożenia jakie niesie dla prawidłowego funkcjonowania więzi społecznych. Oba raporty zostaną przetłumaczone na język polski i opublikowane w ramach konferencji.

Odpowiedzialność biznesu w kontekście seksualizacji – dyskusja panelowa

Zwieńczeniem konferencji będzie dyskusja panelowa pt. „Seksualizacja w Polsce - możliwe scenariusze. Jak promować odpowiedzialny biznes, odpowiedzialne media, odpowiedzialną reklamę?”. Do panelu zaprosiliśmy Panią Profesor Irenę Lipowicz (Rzecznika Praw Obywatelskich); Panią Mirellę Panek - Owsiańską (Prezeskę Forum Odpowiedzialnego Biznesu), Pana Konrada Drozdowskiego (Dyrektora generalnego Rady Reklamy) oraz Pana Reg’a Bailey. Konferencję będzie poprowadzić Pani Katarzyna Stoparczyk – dziennikarka Pogramu 3 Polskiego Radia.